Over het Filosofiecafé Lochem

  • Kleinschalig: door gebruik te maken van een (echte) caféruimte met slechts ca. 40 plaatsen.
  • Laagdrempelig: toegankelijk voor iedereen die is geïnteresseerd in filosofie, ook zonder specifieke op filosofie gerichte opleiding of achtergrond.
  • Onafhankelijk: het Filosofiecafé Lochem is nergens aan verbonden, heeft geen sponsoren of leden die een bepaald stempel kunnen drukken. Het Filosofiecafé Lochem heeft geen rechtspersoonlijkheid en heeft geen bestuur. Een zichzelf “stuurgroep” noemend clubje van 5 enthousiaste personen zorgt voor het programma en alles wat daaraan verbonden is.
  • Financiering: alle kosten worden betaald uit de opbrengst van de entreekaarten. Zolang er voldoende bezoekers blijven komen en de lokale pers zo vriendelijk blijft de programma-aankondigingen te publiceren, en boekhandel Lovink bereid blijft de kaartverkoop gratis te verzorgen en de stuurgroepleden hun taak om niet uit voeren, en vooral de sprekers bereid zijn voor een relatief geringe vergoeding naar Lochem te komen, komt dat net uit.
  • De formule: er is viermaal per jaar een Filosofiecafé en wel op de laatste vrijdagavond van september, november, januari en maart. Er wordt een geschoold filosoof uitgenodigd een filosofisch onderwerp in te leiden, na een korte pauze is er discussie met de inleider en de aanwezigen. Het programma duurt twee tot tweeënhalf uur. De avond wordt besloten met een “nazit” om onder het genot van een drankje te filosoferen over wat of wie dan ook met welke andere bezoeker dan ook die dat wil.
  • De stuurgroep: Wim Holzapfel, Adrie Hoogendoorn, Hendrik Kupper, Gerrit Zeggelink.

Contact: info@filosofiecafelochem.nl

Stuur via uw lokale mailprogramma een e-mail naar info@filosofiecafelochem.nl