Pieter Hoexum noemt zichzelf liever geen “freelance publicist” maar “schrijver aan huis” (writer in residence). Hij voelt zich immers sterk verbonden  met zijn huis en zijn huisgenoten. Daarover schreef hij het boek  Kleine filosofie van het rijtjeshuis (AtlasContact, 2014), ook te lezen als een bundel architectuurbeschouwingen. Hij gaf het boek de ondertitel “pleidooi voor de hokjesgeest” mee.

Momenteel werkt hij aan een boek over thuis, met als werktitel “Doen alsof je thuis bent”.

9789045025100-kleine-filosofie-van-het-rijtjeshuis-l-LQ-f

Mondriaan heeft niet alleen geschilderd; hij heeft tot aan het einde van zijn leven teksten geschreven. Jan Bor laat in zijn boekMondriaan Filosoof” (klik hier voor verwijzing naar de uitgever) zien dat het geschreven werk van de schilder zich filosofisch laat uitleggen. Daarbij wijst Bor erop dat het gedachtegoed van Mondriaan oosterse invloeden heeft ondergaan en dat ook de theosofie herkenbaar aanwezig is.

Mondriaan_Filosoof

Voor de bijeenkomst van 18 maart 2016 hebben we Rients Ritskes bereid gevonden om een inleiding te geven over de filosofie achter Zen. Ritskes heeft diverse boeken geschreven over Zen. Daarin maakt hij de praktische samenhang duidelijk tussen het westerse denken, zenbeoefening en boeddhistische inzichten.

Rients Ritskes

veenbaas

Jabik Veenbaas heeft toegezegd om de opening van het seizoen 2015-2016 in ons filosofiecafé voor zijn rekening te nemen op vrijdag 25 september a.s.

Vanwege een treinstoring in Noord-Holland op 27 maart was het voor Jabik Veenbaas helaas niet mogelijk om in Lochem te komen. Gelukkig was Adrie Hoogendoorn op zeer korte termijn bereid om een avond over het leven van Baruch Spinoza te verzorgen.

De heer Veenbaas heeft toegezegd om bij de volgende gelegenheid zijn inleiding over de Verlichting als Kraamkamer te gaan houden.

Politici twitteren, zitten op facebook en verschijnen op de tv. Ze reageren steeds sneller op veranderende meningen van burgers en op de politieke verschuivingen die de polls laten zien. Geeft dat fricties in onze representatieve democratie vraagt Sid Lukkassen zich af. In zijn functie van gemeenteraadslid heeft hij zelf te maken met de veranderingen in het (sociale) medialandschap. Als deelnemer aan het tv-programma “premier gezocht” heeft hij zijn opvatting over deze en andere maatschappelijke veranderingen voor een breed publiek kunnen geven. Lukkassen is historicus en filosoof.

Michiel Korthals, hoogleraar aan de Wageningen Universiteit, heeft voor een volle zaal veel aanwezigen aan het denken gezet over de “mondigheid” van de kopende/kokende/etende consument c.q. burger. Een interessante kijk in wat hij toegepaste ethiek noemde.

Op 29 november a.s. komt Dr. Steven Dorrestijn om met ons te spreken over de invloed van techniek op ons leven en over de waarden die daarbij in het geding zijn.

De uitnodigingen met de flyer voor de inleiding over René Girard door Prof. Dr. Joachim Duyndam zijn verzonden.
Op vrijdag 27 september wordt het “filosofieseizoen” in Lochem geopend.

De stuurgroep heeft het programma voor het komende seizoen rond.
Er komen vier avonden met bekende inleiders over interessante onderwerpen.

  • Joachim Duyndam over Girard.
  • Steven Dorrestijn over filosofie van de techniek.
  • Michiel Korthals over bio-ethiek.
  • Jan Kleij over Nietzsche