Coronamaatregelen en seizoen 2020/2021

Naar verwachting zullen de maatregelen gericht op de anderhalve-meter-samenleving ook dit najaar nog gelden. Daardoor zal het zeer moeilijk worden om het filosofiecafé te organiseren. De stuurgroep heeft daarom besloten om voorlopig de bijeenkomsten voor dit najaar op te schorten. Als de richtlijnen van de overheid daartoe aanleiding geven zal de draad op een wellicht aangepaste manier weer worden opgepakt.

Er komen weer boeiende sprekers over actuele onderwerpen naar ons Filosofiecafé.

Eind september komt René ten Bos naar Lochem.

Ten Bos is een veelzijdig denker die graag aandacht trekt met controversiële stellingnames. Als Denker des Vaderlands (2017-2019) kreeg hij extra mogelijkheden om zijn ideeën toe te lichten. Hij schreef diverse boeken. In zijn “Dwalen in het antropoceen” beschrijft hij de toenemende invloed van de mens op de aarde.

Piet Emmer komt op 29 november spreken over ons slavernijverleden.

Er is veel te doen over ons slavernijverleden door recente onderzoeken en door de aandacht die het Rijksmuseum aan dat thema gaat besteden. Emeritus hoogleraar Piet Emmer heeft zich al langere tijd met het onderwerp beziggehouden. Steeds heeft hij daarbij een kritische, met argumenten onderbouwde, positie ingenomen en de slavernij in een breder historisch perspectief geplaatst. Begin dit jaar verscheen de vernieuwde editie van zijn standaardwerk ‘Geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel’.

31 januari 2020 verwachten we Kees Vuyk over het failliet van het verheffingsideaal.

Eeuwenlang was ongelijkheid in de samenleving vooral een kwestie van afkomst. Geleidelijk kreeg ongelijkheid een nieuwe vorm. Opleiding werd de meest bepalende factor voor iemands maatschappelijke positie. Maar in een samenleving waarin de hiërarchie bepaald wordt door opleiding worden mensen in feite gerangschikt naar intelligentie. Vuyk ziet in de huidige boosheid op de elite het failliet van het verheffingsideaal. Kees Vuyk ontving de Socrates Wisselbeker voor zijn boek  ‘Oude en nieuwe ongelijkheid. Over het failliet van het verheffingsideaal’.

Over Richard Rorty komt Jan Flameling spreken op 27 maart 2020

Jan Flameling die een eigen Filosofisch Bureau heeft, Ataraxia, ‘denkvakanties’ in het buitenland en seminars filosofie in Nederland. Ook geeft hij workshops aan organisatieadviseurs, artsen en apothekers en cursussen aan de Internationale School voor Wijsbegeerte.

De stuurgroep van het Filosofiecafe heeft al een aantal vooraanstaande sprekers bereid gevonden om voor het nieuwe seizoen een avond te gaan verzorgen.

Geannuleerd:
Heel spijtig om te moeten melden dat de avond met de Denker des Vaderlands niet kan doorgaan.
Op 29-3-2019 geeft Ten Bos het stokje van zijn denkerschap over aan een opvolger.
Volgend seizoen komt hij naar Lochem; onveranderd tegendraads en provocatief.

René ten Bos, de Denker des Vaderlands, komt op vrijdagavond 29 maart naar Lochem.

Ten Bos is hoogleraar filosofie en managementfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is een tegendraads en provocatief denker.

Het belooft dan ook een unieke avond te worden. Daarom gaan we uitwijken naar een grotere zaal.

Klik hier voor meer info over “denker des vaderlands”.

 

De volgende bijeenkomst in januari vieren we dat de vijftigste lezing wordt georganiseerd.
We kunnen met trots aankondigen dat de bekende ethicus Prof. dr. Paul van Tongeren een inleiding zal gaan verzorgen over het actuele thema “voltooid leven”.
De lezing is in de bovenzaal van het Raedthuys (naast eetcafé Scholten op de Kleine Markt).

Voor het komende seizoen, 2017-2018, hebben we inleiders over zeer actuele onderwerpen kunnen vastleggen.

  • We beginnen in september met de vraag hoe Islam en moderniteit zich tot elkaar verhouden en welke rol radicalisering daarbij speelt.
  • Is de designer baby op komst? Wordt er gewerkt aan de killer robot? Gaat Kunstmatige Intelligentie ons overvleugelen? Daarover zullen we het november hebben.
  • De discussie over voltooid leven zal in januari centraal staan.
  • In maart sluiten we af met de oproep: “Blijf de aarde trouw.”, een pleidooi voor een nietzscheaanse terrasofie.

De derde avond van dit seizoen heeft de uitdagende titel meegekregen: “huwelijk en liefde sluiten elkaar uit”.
Het zevende gebod van de Tien Geboden uit de bijbel luidt: Gij zult niet echtbreken. Maarten van Buuren zegt erover: Liefde en huwelijk sluiten elkaar uit.
Van Buuren komt eind januari naar Lochem om te spreken over de vraag hoe het romantische ideaal van de liefde zich verhoudt tot het Bijbelse gebod.
Maarten van Buuren is emeritus hoogleraar moderne Franse letterkunde en schrijft over literatuur en filosofie. Tezamen met Hans Achterhuis schreef hij het boek: Erfenis zonder testament – Filosofische overwegingen bij de Tien Geboden (2015).

Voor het seizoen 2016-2017 hebben we weer vier inleiders bereid gevonden die graag in ons filosofiecafé een avond willen gaan verzorgen. De onderwerpen zijn divers en we hebben er alle vertrouwen in dat ze aansluiten bij de brede belangstelling van onze bezoekers. Zorgethiek, Weerbare Democratie, Tien Geboden en ter afsluiting een reflectie op filosoferen als vaardigheid om verschijnselen te beschouwen.
Het worden mooie avonden!

Rients Ritskes (1957) is auteur van meerdere praktische boeken over Zen en hoofdopleider van Zen.nl. Dit is behalve een opleidingsinstituut voor Zenleraren een samenwerkingsverband van 39 Zen.nl vestigingen in Nederland. Zenmeditatie is een techniek die als training te vergelijken is met mentale fitness. Rients Ritskes beoefent nu bijna 40 jaar Zen.

Op 18 maart komt Rients naar het filosofiecafé om een inleiding te geven.