Inleiders voor het seizoen 2019-2020

Er komen weer boeiende sprekers over actuele onderwerpen naar ons Filosofiecafé.

Eind september komt René ten Bos naar Lochem.

Ten Bos is een veelzijdig denker die graag aandacht trekt met controversiële stellingnames. Als Denker des Vaderlands (2017-2019) kreeg hij extra mogelijkheden om zijn ideeën toe te lichten. Hij schreef diverse boeken. In zijn “Dwalen in het antropoceen” beschrijft hij de toenemende invloed van de mens op de aarde.

Piet Emmer komt op 29 november spreken over ons slavernijverleden.

Er is veel te doen over ons slavernijverleden door recente onderzoeken en door de aandacht die het Rijksmuseum aan dat thema gaat besteden. Emeritus hoogleraar Piet Emmer heeft zich al langere tijd met het onderwerp beziggehouden. Steeds heeft hij daarbij een kritische, met argumenten onderbouwde, positie ingenomen en de slavernij in een breder historisch perspectief geplaatst. Begin dit jaar verscheen de vernieuwde editie van zijn standaardwerk ‘Geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel’.

31 januari 2020 verwachten we Kees Vuyk over het failliet van het verheffingsideaal.

Eeuwenlang was ongelijkheid in de samenleving vooral een kwestie van afkomst. Geleidelijk kreeg ongelijkheid een nieuwe vorm. Opleiding werd de meest bepalende factor voor iemands maatschappelijke positie. Maar in een samenleving waarin de hiërarchie bepaald wordt door opleiding worden mensen in feite gerangschikt naar intelligentie. Vuyk ziet in de huidige boosheid op de elite het failliet van het verheffingsideaal. Kees Vuyk ontving de Socrates Wisselbeker voor zijn boek  ‘Oude en nieuwe ongelijkheid. Over het failliet van het verheffingsideaal’.

Over Richard Rorty komt Jan Flameling spreken op 27 maart 2020

Jan Flameling die een eigen Filosofisch Bureau heeft, Ataraxia, ‘denkvakanties’ in het buitenland en seminars filosofie in Nederland. Ook geeft hij workshops aan organisatieadviseurs, artsen en apothekers en cursussen aan de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*