Jubileumlezing Paul van Tongeren

De volgende bijeenkomst in januari vieren we dat de vijftigste lezing wordt georganiseerd.
We kunnen met trots aankondigen dat de bekende ethicus Prof. dr. Paul van Tongeren een inleiding zal gaan verzorgen over het actuele thema “voltooid leven”.
De lezing is in de bovenzaal van het Raedthuys (naast eetcafé Scholten op de Kleine Markt).

Geplaatst in Geen categorie

Lezingen 2017-2018

Voor het komende seizoen, 2017-2018, hebben we inleiders over zeer actuele onderwerpen kunnen vastleggen.

  • We beginnen in september met de vraag hoe Islam en moderniteit zich tot elkaar verhouden en welke rol radicalisering daarbij speelt.
  • Is de designer baby op komst? Wordt er gewerkt aan de killer robot? Gaat Kunstmatige Intelligentie ons overvleugelen? Daarover zullen we het november hebben.
  • De discussie over voltooid leven zal in januari centraal staan.
  • In maart sluiten we af met de oproep: “Blijf de aarde trouw.”, een pleidooi voor een nietzscheaanse terrasofie.
Geplaatst in Geen categorie

Het zevende gebod. Huwelijk en liefde sluiten elkaar uit?

De derde avond van dit seizoen heeft de uitdagende titel meegekregen: “huwelijk en liefde sluiten elkaar uit”.
Het zevende gebod van de Tien Geboden uit de bijbel luidt: Gij zult niet echtbreken. Maarten van Buuren zegt erover: Liefde en huwelijk sluiten elkaar uit.
Van Buuren komt eind januari naar Lochem om te spreken over de vraag hoe het romantische ideaal van de liefde zich verhoudt tot het Bijbelse gebod.
Maarten van Buuren is emeritus hoogleraar moderne Franse letterkunde en schrijft over literatuur en filosofie. Tezamen met Hans Achterhuis schreef hij het boek: Erfenis zonder testament – Filosofische overwegingen bij de Tien Geboden (2015).

Geplaatst in Geen categorie

Het programma voor komende seizoen, 2016-2017, is rond.

Voor het seizoen 2016-2017 hebben we weer vier inleiders bereid gevonden die graag in ons filosofiecafé een avond willen gaan verzorgen. De onderwerpen zijn divers en we hebben er alle vertrouwen in dat ze aansluiten bij de brede belangstelling van onze bezoekers. Zorgethiek, Weerbare Democratie, Tien Geboden en ter afsluiting een reflectie op filosoferen als vaardigheid om verschijnselen te beschouwen.
Het worden mooie avonden!

Geplaatst in Geen categorie

De “filosofie” achter Zen. Vrijdag 18 maart 2016

Rients Ritskes (1957) is auteur van meerdere praktische boeken over Zen en hoofdopleider van Zen.nl. Dit is behalve een opleidingsinstituut voor Zenleraren een samenwerkingsverband van 39 Zen.nl vestigingen in Nederland. Zenmeditatie is een techniek die als training te vergelijken is met mentale fitness. Rients Ritskes beoefent nu bijna 40 jaar Zen.

Op 18 maart komt Rients naar het filosofiecafé om een inleiding te geven.

Geplaatst in Geen categorie

Doe alsof je thuis bent

Pieter Hoexum noemt zichzelf liever geen “freelance publicist” maar “schrijver aan huis” (writer in residence). Hij voelt zich immers sterk verbonden  met zijn huis en zijn huisgenoten. Daarover schreef hij het boek  Kleine filosofie van het rijtjeshuis (AtlasContact, 2014), ook te lezen als een bundel architectuurbeschouwingen. Hij gaf het boek de ondertitel “pleidooi voor de hokjesgeest” mee.

Momenteel werkt hij aan een boek over thuis, met als werktitel “Doen alsof je thuis bent”.

9789045025100-kleine-filosofie-van-het-rijtjeshuis-l-LQ-f

Geplaatst in Geen categorie

Mondriaan Filosoof

Mondriaan heeft niet alleen geschilderd; hij heeft tot aan het einde van zijn leven teksten geschreven. Jan Bor laat in zijn boekMondriaan Filosoof” (klik hier voor verwijzing naar de uitgever) zien dat het geschreven werk van de schilder zich filosofisch laat uitleggen. Daarbij wijst Bor erop dat het gedachtegoed van Mondriaan oosterse invloeden heeft ondergaan en dat ook de theosofie herkenbaar aanwezig is.

Mondriaan_Filosoof

Geplaatst in Geen categorie

De filosofie achter Zen

Voor de bijeenkomst van 18 maart 2016 hebben we Rients Ritskes bereid gevonden om een inleiding te geven over de filosofie achter Zen. Ritskes heeft diverse boeken geschreven over Zen. Daarin maakt hij de praktische samenhang duidelijk tussen het westerse denken, zenbeoefening en boeddhistische inzichten.

Rients Ritskes

Geplaatst in Geen categorie

De Verlichting als kraamkamer

veenbaas

Jabik Veenbaas heeft toegezegd om de opening van het seizoen 2015-2016 in ons filosofiecafé voor zijn rekening te nemen op vrijdag 25 september a.s.

Geplaatst in Geen categorie

Het leven van Spinoza

Vanwege een treinstoring in Noord-Holland op 27 maart was het voor Jabik Veenbaas helaas niet mogelijk om in Lochem te komen. Gelukkig was Adrie Hoogendoorn op zeer korte termijn bereid om een avond over het leven van Baruch Spinoza te verzorgen.

De heer Veenbaas heeft toegezegd om bij de volgende gelegenheid zijn inleiding over de Verlichting als Kraamkamer te gaan houden.

Geplaatst in Geen categorie